1990

8.1 /10
56 đánh giá

Điểm đánh giá:

Lịch chiếu rạp phim 1990 mới nhất. Đón xem lịch chiếu rạp phim 1990 hôm nay, ngày mai và các ngày trong tuần với giá rẻ ưu đãi bất ngờ.

Lịch chiếu mới nhất

Phim chiếu rạp khác

 Babylon
Babylon

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim Babylon hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim Babylon ngày mai. Thông tin giá vé phim Babylon mới nhất.

03/02/2023

2D Phụ Đề Việt

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

 Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ
Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ ngày mai. Thông tin giá vé phim Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ mới nhất.

03/02/2023

2D Phụ Đề Việt

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

 M3gan
M3gan

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim M3gan hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim M3gan ngày mai. Thông tin giá vé phim M3gan mới nhất.

03/02/2023

2D Phụ Đề Việt

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

 Nhà Bà Nữ
Nhà Bà Nữ

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim Nhà Bà Nữ hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim Nhà Bà Nữ ngày mai. Thông tin giá vé phim Nhà Bà Nữ mới nhất.

03/02/2023

2D Phụ Đề Anh

Rạp: Starlight Đà Nẵng

 Chị Chị Em Em 2
Chị Chị Em Em 2

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim Chị Chị Em Em 2 hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim Chị Chị Em Em 2 ngày mai. Thông tin giá vé phim Chị Chị Em Em 2 mới nhất.

03/02/2023

2D Phụ Đề Anh

Rạp: Starlight Đà Nẵng

 Mèo Béo Siêu Đẳng
Mèo Béo Siêu Đẳng

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim Mèo Béo Siêu Đẳng hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim Mèo Béo Siêu Đẳng ngày mai. Thông tin giá vé phim Mèo Béo Siêu Đẳng mới nhất.

03/02/2023

2D Lồng Tiếng

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

 Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London
Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London ngày mai. Thông tin giá vé phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London mới nhất.

03/02/2023

2D Lồng Tiếng

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

 Carrie Và Kola Siêu Phàm
Carrie Và Kola Siêu Phàm

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim Carrie Và Kola Siêu Phàm hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim Carrie Và Kola Siêu Phàm ngày mai. Thông tin giá vé phim Carrie Và Kola Siêu Phàm mới nhất.

03/02/2023

2D Lồng Tiếng

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

 Quý Ông Số "Đỏ"
Quý Ông Số "Đỏ"

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim Quý Ông Số "Đỏ" hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim Quý Ông Số "Đỏ" ngày mai. Thông tin giá vé phim Quý Ông Số "Đỏ" mới nhất.

03/02/2023

2D Phụ Đề Việt - Anh

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

 Vong Nhi
Vong Nhi

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim Vong Nhi hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim Vong Nhi ngày mai. Thông tin giá vé phim Vong Nhi mới nhất.

03/02/2023

2D Phụ Đề Anh

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

 BTS: Yet To Come in Cinemas
BTS: Yet To Come in Cinemas

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim BTS: Yet To Come in Cinemas hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim BTS: Yet To Come in Cinemas ngày mai. Thông tin giá vé phim BTS: Yet To Come in Cinemas mới nhất.

03/02/2023

2D Phụ Đề Việt - Anh

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

 Mae Nak Hồi Sinh
Mae Nak Hồi Sinh

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim Mae Nak Hồi Sinh hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim Mae Nak Hồi Sinh ngày mai. Thông tin giá vé phim Mae Nak Hồi Sinh mới nhất.

03/02/2023

2D Phụ Đề Việt - Anh

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

 Chuyến Đi Đáng Nhớ
Chuyến Đi Đáng Nhớ

8.1 /10

Lịch chiếu rạp phim Chuyến Đi Đáng Nhớ hôm nay. Thông tin lịch chiếu rạp phim Chuyến Đi Đáng Nhớ ngày mai. Thông tin giá vé phim Chuyến Đi Đáng Nhớ mới nhất.

03/02/2023

2D Phụ Đề Việt

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza