Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 ngày 26-01-2023

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2

Chiếu tại 4 rạp

 Chị Chị Em Em 2
CGV Vincom Đà Nẵng

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 ngày 26-01-2023 tại rạp CGV Vincom Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:50 Giá vé

 Chị Chị Em Em 2
Lotte Đà Nẵng

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 ngày 26-01-2023 tại rạp Lotte Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

08:15 11:05 12:20 21:30 Giá vé

 Chị Chị Em Em 2
Galaxy Đà Nẵng

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 ngày 26-01-2023 tại rạp Galaxy Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

09:30 13:15 17:15 20:15 22:30 Giá vé

 Chị Chị Em Em 2
CGV Vĩnh Trung Plaza

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 ngày 26-01-2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

08:30 14:45 17:45 20:00 23:00 Giá vé

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 ngày 26/01/2023 các rạp phim toàn quốc với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi.