Lịch chiếu phim Mèo Béo Siêu Đẳng ngày 26-01-2023

Lịch chiếu phim Mèo Béo Siêu Đẳng

Chiếu tại 3 rạp

 Mèo Béo Siêu Đẳng
CGV Vincom Đà Nẵng

2D Lồng Tiếng

Lịch chiếu phim Mèo Béo Siêu Đẳng ngày 26-01-2023 tại rạp CGV Vincom Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

14:15 18:00 Giá vé

 Mèo Béo Siêu Đẳng
Lotte Đà Nẵng

2D Lồng Tiếng

Lịch chiếu phim Mèo Béo Siêu Đẳng ngày 26-01-2023 tại rạp Lotte Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

15:10 Giá vé

 Mèo Béo Siêu Đẳng
CGV Vĩnh Trung Plaza

2D Lồng Tiếng

Lịch chiếu phim Mèo Béo Siêu Đẳng ngày 26-01-2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

09:40 10:30 16:20 Giá vé

Lịch chiếu phim Mèo Béo Siêu Đẳng ngày 26/01/2023 các rạp phim toàn quốc với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi.