Lịch chiếu phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London ngày 26-01-2023

Lịch chiếu phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London

Chiếu tại 3 rạp

 Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London
CGV Vincom Đà Nẵng

2D Lồng Tiếng

Lịch chiếu phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London ngày 26-01-2023 tại rạp CGV Vincom Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

16:10 Giá vé

 Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London
Lotte Đà Nẵng

2D Lồng Tiếng

Lịch chiếu phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London ngày 26-01-2023 tại rạp Lotte Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

08:00 10:30 Giá vé

 Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London
CGV Vĩnh Trung Plaza

2D Lồng Tiếng

Lịch chiếu phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London ngày 26-01-2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

14:15 18:20 20:10 Giá vé

Lịch chiếu phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London ngày 26/01/2023 các rạp phim toàn quốc với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi.