Lịch chiếu phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London ngày 27-01-2023

Lịch chiếu phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London

Chiếu tại 2 rạp

 Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London
CGV Vĩnh Trung Plaza

2D Lồng Tiếng

Lịch chiếu phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London ngày 27-01-2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

17:15 Giá vé

 Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London
Galaxy Đà Nẵng

2D Lồng Tiếng

Lịch chiếu phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London ngày 27-01-2023 tại rạp Galaxy Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

09:00 Giá vé

Lịch chiếu phim Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London ngày 27/01/2023 các rạp phim toàn quốc với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi.