Lịch chiếu phim Pororo: Cuộc Phiêu Lưu Đến Dinh Thự Rồng ngày 27-01-2023

Lịch chiếu phim Pororo: Cuộc Phiêu Lưu Đến Dinh Thự Rồng

Chiếu tại 1 rạp

 Pororo: Cuộc Phiêu Lưu Đến Dinh Thự Rồng
CGV Vĩnh Trung Plaza

2D Lồng Tiếng

Lịch chiếu phim Pororo: Cuộc Phiêu Lưu Đến Dinh Thự Rồng ngày 27-01-2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

15:50 Giá vé

Lịch chiếu phim Pororo: Cuộc Phiêu Lưu Đến Dinh Thự Rồng ngày 27/01/2023 các rạp phim toàn quốc với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi.