Lịch chiếu phim Phi Vụ Toàn Sao ngày 27-01-2023

Lịch chiếu phim Phi Vụ Toàn Sao

Chiếu tại 2 rạp

 Phi Vụ Toàn Sao
CGV Vĩnh Trung Plaza

2D Phụ Đề Việt

Lịch chiếu phim Phi Vụ Toàn Sao ngày 27-01-2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

21:40 Giá vé

 Phi Vụ Toàn Sao
Galaxy Đà Nẵng

2D Phụ Đề Việt

Lịch chiếu phim Phi Vụ Toàn Sao ngày 27-01-2023 tại rạp Galaxy Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

08:30 Giá vé

Lịch chiếu phim Phi Vụ Toàn Sao ngày 27/01/2023 các rạp phim toàn quốc với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi.