Lịch chiếu phim M3gan ngày 27-01-2023

Lịch chiếu phim M3gan

Chiếu tại 3 rạp

 M3gan
CGV Vincom Đà Nẵng

2D Phụ Đề Việt

Lịch chiếu phim M3gan ngày 27-01-2023 tại rạp CGV Vincom Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

19:30 22:20 Giá vé

 M3gan
CGV Vĩnh Trung Plaza

2D Phụ Đề Việt

Lịch chiếu phim M3gan ngày 27-01-2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

09:15 14:50 20:00 Giá vé

 M3gan
Galaxy Đà Nẵng

2D Phụ Đề Việt

Lịch chiếu phim M3gan ngày 27-01-2023 tại rạp Galaxy Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

09:30 22:45 Giá vé

Lịch chiếu phim M3gan ngày 27/01/2023 các rạp phim toàn quốc với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi.