Lịch chiếu phim rạp ngày mai ngày 02/02/2023

Lịch chiếu phim rạp ngày mai

 M3gan
M3gan

2D Phụ Đề Việt

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

Lịch chiếu phim M3gan hôm nay ngày 02/02/2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi bất ngờ.

12:00 Giá vé

 Nhà Bà Nữ
Nhà Bà Nữ

2D Phụ Đề Anh

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ hôm nay ngày 02/02/2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi bất ngờ.

08:10 08:50 09:30 10:15 11:00 11:40 12:20 13:10 13:50 14:35 15:15 16:00 16:40 17:30 18:10 18:40 19:30 20:15 21:00 22:20 22:50 Giá vé

 Chị Chị Em Em 2
Chị Chị Em Em 2

2D Phụ Đề Anh

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 hôm nay ngày 02/02/2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi bất ngờ.

11:20 15:10 20:30 22:50 Giá vé

 Mèo Béo Siêu Đẳng
Mèo Béo Siêu Đẳng

2D Lồng Tiếng

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

Lịch chiếu phim Mèo Béo Siêu Đẳng hôm nay ngày 02/02/2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi bất ngờ.

08:30 Giá vé

 Quý Ông Số "Đỏ"
Quý Ông Số "Đỏ"

2D Phụ Đề Việt - Anh

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

Lịch chiếu phim Quý Ông Số "Đỏ" hôm nay ngày 02/02/2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi bất ngờ.

10:30 13:40 Giá vé

 Vong Nhi
Vong Nhi

2D Phụ Đề Anh

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

Lịch chiếu phim Vong Nhi hôm nay ngày 02/02/2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi bất ngờ.

21:45 Giá vé

 BTS: Yet To Come in Cinemas
BTS: Yet To Come in Cinemas

2D Phụ Đề Việt - Anh

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

Lịch chiếu phim BTS: Yet To Come in Cinemas hôm nay ngày 02/02/2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi bất ngờ.

09:10 13:00 17:20 18:50 19:40 20:45 21:40 Giá vé

 Mae Nak Hồi Sinh
Mae Nak Hồi Sinh

2D Phụ Đề Việt - Anh

Rạp: CGV Vĩnh Trung Plaza

Lịch chiếu phim Mae Nak Hồi Sinh hôm nay ngày 02/02/2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi bất ngờ.

14:15 23:10 Giá vé

Lịch chiếu phim rạp mới nhất ngày mai ngày 02/02/2023 với nhiều bộ phim hành động bom tấn hấp dẫn có nhiều suất chiếu khung giờ đẹp. Theo dõi lịch chiếu phim rạp ngày mai ngày 02/02/2023 để săn vé giá rẻ có nhiều khuyến mãi ưu đãi bất ngờ.