Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 26-01-2023

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ

Chiếu tại 4 rạp

 Nhà Bà Nữ
CGV Vincom Đà Nẵng

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 26-01-2023 tại rạp CGV Vincom Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

08:10 08:50 09:30 10:15 11:00 11:45 12:20 13:10 14:00 14:40 15:20 16:10 16:50 17:30 18:30 19:00 19:40 20:40 21:10 21:50 22:45 23:15 Giá vé

 Nhà Bà Nữ
Lotte Đà Nẵng

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 26-01-2023 tại rạp Lotte Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

08:25 09:00 09:50 10:45 11:55 12:55 13:20 14:00 14:35 15:25 16:05 16:40 17:10 17:40 18:10 18:45 19:15 19:45 20:15 21:00 21:50 22:20 Giá vé

 Nhà Bà Nữ
Galaxy Đà Nẵng

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 26-01-2023 tại rạp Galaxy Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

09:00 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 16:30 17:00 18:00 18:30 19:00 20:00 20:30 21:00 22:00 22:30 23:00 Giá vé

 Nhà Bà Nữ
CGV Vĩnh Trung Plaza

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 26-01-2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

08:15 08:50 09:30 10:10 10:50 11:15 11:40 12:20 13:00 13:25 13:50 14:30 15:10 15:35 16:00 16:40 17:15 18:10 18:50 19:20 20:20 21:00 21:30 22:00 22:30 23:10 23:40 Giá vé

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 26/01/2023 các rạp phim toàn quốc với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi.