Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 27-01-2023

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ

Chiếu tại 4 rạp

 Nhà Bà Nữ
Starlight Đà Nẵng

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 27-01-2023 tại rạp Starlight Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

16:10 16:20 Giá vé

 Nhà Bà Nữ
CGV Vincom Đà Nẵng

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 27-01-2023 tại rạp CGV Vincom Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

08:00 09:20 10:10 11:30 12:15 13:20 14:20 16:00 16:50 18:10 19:00 20:20 21:10 22:30 23:15 Giá vé

 Nhà Bà Nữ
Lotte Đà Nẵng

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 27-01-2023 tại rạp Lotte Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

18:55 19:25 Giá vé

 Nhà Bà Nữ
CGV Vĩnh Trung Plaza

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 27-01-2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

09:00 09:45 10:30 11:10 11:50 12:35 13:15 14:00 14:40 15:20 16:10 17:00 17:40 18:20 19:00 19:45 20:30 21:00 21:50 22:40 Giá vé

Lịch chiếu phim Nhà Bà Nữ ngày 27/01/2023 các rạp phim toàn quốc với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi.