Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 ngày 27-01-2023

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2

Chiếu tại 3 rạp

 Chị Chị Em Em 2
CGV Vĩnh Trung Plaza

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 ngày 27-01-2023 tại rạp CGV Vĩnh Trung Plaza với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

09:30 12:00 16:40 19:25 21:20 Giá vé

 Chị Chị Em Em 2
Galaxy Đà Nẵng

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 ngày 27-01-2023 tại rạp Galaxy Đà Nẵng với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

09:45 10:45 12:15 14:15 15:45 18:15 20:15 22:15 23:00 Giá vé

 Chị Chị Em Em 2
CGV Vincom Vĩnh Long

2D Phụ Đề Anh

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 ngày 27-01-2023 tại rạp CGV Vincom Vĩnh Long với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi khủng.

09:50 15:00 19:30 Giá vé

Lịch chiếu phim Chị Chị Em Em 2 ngày 27/01/2023 các rạp phim toàn quốc với nhiều suất chiếu khung giờ đẹp có giá vé ưu đãi.