Phim chiếu rạp nhiều người xem

Phim rạp được nhiều người xem - 244 phim

 Bóng Đè

Bóng Đè

Chiếu tại 1,488 rạp

Lịch chiếu phim Bóng Đè hôm nay. Đón xem lịch chiếu Bóng Đè ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Bóng Đè các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Nghề Siêu Dễ

Nghề Siêu Dễ

Chiếu tại 1,405 rạp

Lịch chiếu phim Nghề Siêu Dễ hôm nay. Đón xem lịch chiếu Nghề Siêu Dễ ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Nghề Siêu Dễ các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Morbius

Morbius

Chiếu tại 1,369 rạp

Lịch chiếu phim Morbius hôm nay. Đón xem lịch chiếu Morbius ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Morbius các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn

Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn

Chiếu tại 1,344 rạp

Lịch chiếu phim Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn hôm nay. Đón xem lịch chiếu Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Đêm Tối Rực Rỡ!

Đêm Tối Rực Rỡ!

Chiếu tại 1,123 rạp

Lịch chiếu phim Đêm Tối Rực Rỡ! hôm nay. Đón xem lịch chiếu Đêm Tối Rực Rỡ! ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Đêm Tối Rực Rỡ! các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Thầy Dumbledore

Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Thầy Dumbledore

Chiếu tại 1,103 rạp

Lịch chiếu phim Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Thầy Dumbledore hôm nay. Đón xem lịch chiếu Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Thầy Dumbledore ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Thầy Dumbledore các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Những Kẻ Xấu Xa

Những Kẻ Xấu Xa

Chiếu tại 1,005 rạp

Lịch chiếu phim Những Kẻ Xấu Xa hôm nay. Đón xem lịch chiếu Những Kẻ Xấu Xa ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Những Kẻ Xấu Xa các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Gấu Đỏ Biến Hình

Gấu Đỏ Biến Hình

Chiếu tại 951 rạp

Lịch chiếu phim Gấu Đỏ Biến Hình hôm nay. Đón xem lịch chiếu Gấu Đỏ Biến Hình ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Gấu Đỏ Biến Hình các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Nhím Sonic 2

Nhím Sonic 2

Chiếu tại 938 rạp

Lịch chiếu phim Nhím Sonic 2 hôm nay. Đón xem lịch chiếu Nhím Sonic 2 ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Nhím Sonic 2 các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 The Batman

The Batman

Chiếu tại 901 rạp

Lịch chiếu phim The Batman hôm nay. Đón xem lịch chiếu The Batman ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim The Batman các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Ngôi Đền Kỳ Quái 3

Ngôi Đền Kỳ Quái 3

Chiếu tại 868 rạp

Lịch chiếu phim Ngôi Đền Kỳ Quái 3 hôm nay. Đón xem lịch chiếu Ngôi Đền Kỳ Quái 3 ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Ngôi Đền Kỳ Quái 3 các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Mến Gái Miền Tây

Mến Gái Miền Tây

Chiếu tại 864 rạp

Lịch chiếu phim Mến Gái Miền Tây hôm nay. Đón xem lịch chiếu Mến Gái Miền Tây ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Mến Gái Miền Tây các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Bẫy Ngọt Ngào

Bẫy Ngọt Ngào

Chiếu tại 840 rạp

Lịch chiếu phim Bẫy Ngọt Ngào hôm nay. Đón xem lịch chiếu Bẫy Ngọt Ngào ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Bẫy Ngọt Ngào các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Doraemon: Nobita Và Cuộc Chiến Vũ Trụ Tí Hon 2021

Doraemon: Nobita Và Cuộc Chiến Vũ Trụ Tí Hon 2021

Chiếu tại 790 rạp

Lịch chiếu phim Doraemon: Nobita Và Cuộc Chiến Vũ Trụ Tí Hon 2021 hôm nay. Đón xem lịch chiếu Doraemon: Nobita Và Cuộc Chiến Vũ Trụ Tí Hon 2021 ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Doraemon: Nobita Và Cuộc Chiến Vũ Trụ Tí Hon 2021 các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Jujutsu Kaisen 0: Chú Thuật Hồi Chiến

Jujutsu Kaisen 0: Chú Thuật Hồi Chiến

Chiếu tại 789 rạp

Lịch chiếu phim Jujutsu Kaisen 0: Chú Thuật Hồi Chiến hôm nay. Đón xem lịch chiếu Jujutsu Kaisen 0: Chú Thuật Hồi Chiến ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Jujutsu Kaisen 0: Chú Thuật Hồi Chiến các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Thành Phố Mất Tích

Thành Phố Mất Tích

Chiếu tại 760 rạp

Lịch chiếu phim Thành Phố Mất Tích hôm nay. Đón xem lịch chiếu Thành Phố Mất Tích ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Thành Phố Mất Tích các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Em và Trịnh

Em và Trịnh

Chiếu tại 721 rạp

Lịch chiếu phim Em và Trịnh hôm nay. Đón xem lịch chiếu Em và Trịnh ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Em và Trịnh các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Thế Giới Khủng Long: Lãnh Địa

Thế Giới Khủng Long: Lãnh Địa

Chiếu tại 682 rạp

Lịch chiếu phim Thế Giới Khủng Long: Lãnh Địa hôm nay. Đón xem lịch chiếu Thế Giới Khủng Long: Lãnh Địa ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Thế Giới Khủng Long: Lãnh Địa các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru

Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru

Chiếu tại 677 rạp

Lịch chiếu phim Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru hôm nay. Đón xem lịch chiếu Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai

 Thỏ Gà Rà Kho Báu

Thỏ Gà Rà Kho Báu

Chiếu tại 661 rạp

Lịch chiếu phim Thỏ Gà Rà Kho Báu hôm nay. Đón xem lịch chiếu Thỏ Gà Rà Kho Báu ngày mai. Theo dõi lịch chiếu phim Thỏ Gà Rà Kho Báu các ngày trong tuần.

Hôm nayNgày mai